Lehti suomalaiselle sijoittajalle
Mainos
Kumppaniartikkeli |

Springvest

|
23.12.2020

Sijoita kasvuun – MediSapiens nyt rahoituskierroksella

Springvest järjestää osakeannin MediSapiensille, joka tarjoaa täsmälääketieteen johtaville toimijoille analyysityökaluja, joiden avulla voidaan ymmärtää ja yhdistää erilaisia biolääketieteellisiä tietolähteitä, kuten genomi-, biopankki- ja terveystietoja. Kierros päättyy 6.1.2021.

Genomidatan eli ihmisen perimään liittyvän tiedon hyödyntäminen on ollut keskeinen haaste siitä lähtien, kun ihmisen genomiprojektin ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 2003. Kun ensimmäisen ihmisgenomin sekvensointiin käytettiin 10 vuotta ja 2,7 miljardia dollaria, nykyään tämä sama analyysi maksaa alle 1000 dollaria ja kestää noin vuorokauden.

Tämä dramaattinen tehokkuuden nousu ja kustannusten lasku on johtanut siihen, että genomitiedon hyödyntäminen on siirtymässä osaksi lääketieteen arkipäivää. Haasteena on kuitenkin kasvavien tietomäärien tehokas käsittely: yhden ainoan ihmisen genomi on niin pitkä, että jos sen lukisi ääneen nopeudella yksi kirjain sekunnissa, lukemiseen kuluisi lähes sata vuotta.

Täsmälääketieteen markkinoiden kehitys edellyttää analyysityökaluja, sillä genomi- ja terveystiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Suurin haaste on jalostaa ja hyödyntää tätä suurta tietomäärää kustannustehokkaasti.

Täsmälääketiede nousussa

MediSapiens tarjoaa jatkossa täsmälääketieteen johtaville toimijoille uutta SaaS-ohjelmistoratkaisua, jonka avulla voidaan ymmärtää ja yhdistää erilaisia biolääketieteellisiä tietolähteitä, kuten genomi-, biopankki- ja terveystietoja.

Asiakasorganisaatiot, jotka hyödyntävät Yhtiön ohjelmistoratkaisua, voivat tehdä kansanterveydellisesti mullistavia löytöjä ja oivalluksia valtavista tietomääristä, joita ei muuten pystyttäisi käsittelemään tehokkaasti. Yhtiön ohjelmistoratkaisu voi olla osana näitä läpimurtoja, jotka koskettavat koko ihmiskuntaa.

MediSapiens on menestyksekkäästi palvellut korkean profiilin täsmälääketieteen asiakkaita vuodesta 2009 lähtien ja toteuttanut useita IT-ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin palveluliiketoimintana. Useat asiakkaat ovat alan johtavia yrityksiä maailmassa, kuten lääketeollisuuden ns. top 20 -yhtiöt (esim. Bayer). Tämä tarjoaa erinomaiset lähtökohdat kaupallisesti menestyvälle SaaS-liiketoiminnalle genomitiedon hyödyntämisessä.

Exit-mahdollisuudet kasvavilla markkinoilla

Täsmälääketiede on vahvassa myötätuulessa ja markkinat kasvavat vauhdilla. Henkilökohtaisen lääketieteen kokonaismarkkinan arvioidaan olevan globaalisti 1700 miljardia dollaria. Genomiikkaa hyödyntävien markkinoiden koon ennustetaan nousevan 35,7 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä (vuoden 2019 18,9 miljardista dollarista) 13,5 prosentin vuosittaisella kasvulla (CAGR). Täsmälääketieteen ohjelmistojen markkinoiden ennustetaan olevan noin 2 miljardia vuonna 2024.

Yritysjärjestelyt genomiteollisuuden saralla ovat yleisiä. Yritysjärjestelyillä tai kumppanuuksilla voidaan rakentaa toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Pitchbook- ja S&P Capital IQ -tietojen mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olleiden genomiikkayritysten arvostus vaihteli välillä 19,5x–83,4x EBITDA (viimeiseltä 12 kuukaudelta) ja 2,36x–55,74x liikevaihto (viimeiseltä 12 kuukaudelta).

Sijoitusmateriaalissa on esillä MediSapiensin johdon näkemys, jonka mukaan lisenssiliiketoiminta voisi antaa valuaatiokertoimen 7x. On myös mahdollista, että Yhtiön teknologia kehittyy strategisesti niin arvokkaaksi, että valuaatio ostajalle ei seuraa esitettyjä liikevaihdon kertoimia vaan nousee jopa korkeammaksi.

Minimisijoitus rahoituskierroksella on noin 1000 euroa. Osakeanti päättyy 6.1.2021

Tutustu sijoitusmateriaaleihin springvest.fi-sivuilla ja sijoita!

Mainos