Lehti suomalaiselle sijoittajalle
Mainos

– Tavoitteemme on luoda kohdeyrityksissä arvoa aktiivisen omistajuuden kautta, Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila sanoo.

Kumppaniartikkeli |

SIEVI CAPITAL

|
9.6.2021

Sievi Capitalilla on vahvoja näyttöjä arvonluonnista

Sievi Capital sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin, joilla on vahva kassavirta ja näkymä markkinoita nopeampaan kasvuun.

Sievi Capital on aktiivinen pääomasijoittaja, jolla on näyttöjä onnistuneesta sijoitustoiminnasta jo usean vuoden ajalta.

– Nykyiset kohdeyritykset ovat kaikki vahvoja kasvavia yhtiöitä, ja uusia sijoituksia tavoitellaan strategian mukaisesti, toimitusjohtaja Päivi Marttila sanoo.

Yhtiön tavoitteena on tehdä yhdestä kahteen uutta sijoitusta vuodessa, minkä lisäksi myös kohdeyhtiöt voivat kasvaa yritysostoin. Esimerkiksi KH-Koneet Group teki viime vuonna uuden yritysoston Ruotsista. Muut Sievi Capitalin tämän hetken sijoituskohteet ovat Indoor Group, Logistikas ja Nordic Rescue Group.

Sijoitukset omasta taseesta

Sievi Capital (SC) ei ole rahastomuotoinen, vaan se tekee sijoitukset omasta taseestaan. Marttilan mukaan mallin etuna on joustavuus. Monien muiden pääomasijoittajien toimintatavoista poiketen SC ja sen kanssasijoittajat nostavat kohdeyhtiöistä osinkoa jo omistusaikana. Kanssasijoittajat ovat kohdeyhtiöiden avainhenkilöitä, niiden aiempia pääomistajia sekä institutionaalisia sijoittajia, kuten Ilmarinen.

– Kohdeyhtiöiden yrittäjille kumppanuus Sievi Capitalin kanssa mahdollistaa sijoituksen riskin jakamisen niin, että he kuitenkin pääsevät hyötymään yhtiön kehityksestä, Marttila ajattelee.

SC tavoittelee sijoituskohteissaan enemmistöasemaa; nykyisissä sen osuus on 58–70 prosenttia. Se hakee toimialojensa parhaita yhtiöitä, joilla on positiivinen kassavirta jo sijoitushetkellä. Kohdeyhtiöiden ideaalikokona Marttila pitää 15–100 miljoonan euron liikevaihtoa.

– Se on itsemme asettama tavoite, eli tässäkin on joustoa.

Askon ja Sotkan huonekaluketjut omistava Indoor Group teki lähes 200 miljoonan euron liikevaihtoa jo 2017, jolloin SC tuli sen enemmistöomistajaksi. Sievi Capital on aiemminkin kertonut Indoor Groupin yhdeksi vaihtoehdoksi pörssilistautumisen.

– Näemme mahdollisuutena, että pääomasijoittaja voi tuoda yhtiöitä julkiseen omistukseen. Olemme aktiivinen, mutta myös pitkäjänteinen omistaja, toimitusjohtaja sanoo.

Indoor Group on raportoinut IFRS:n mukaan jo usean vuoden. SC:n suurimpana sijoituskohteena se on vahva kassakone, joka teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen. Marttila uskoo hyvän kehityksen jatkuvan.

Ajurin paikalle yritysjärjestelyissä

Sievi Capital resursoi kohdeyhtiöitään osaamisella, ja haluaa olla ajurin paikalla yritysjärjestelyissä. Viime vuonna se yhdisti Sauruksen pelastusajoneuvot ja Vema Liftin pelastusnostimet Nordic Rescue Groupiksi, jonka vientibrändeillä on kasvuvaraa erityisesti Kiinassa.

Pörssiyhtiönä SC raportoi myös kohdeyhtiöistään kvartaaleittain, mikä tuo läpinäkyvyyttä myös kohdeyhtiöiden vastuullisuuteen. Tämäkin erottaa sen muista pääomasijoittajista.

– Täysin suoraa verrokkia meillä ei Suomessa ole, Marttila toteaa.

Sievi Capitalin liiketulos muodostuu kohdeyhtiöiltä saaduista osingoista, sijoitusten arvonmuutoksista ja yhtiön omista kuluista. Pitkän aikavälin vähimmäistavoite oman

pääoman tuotoksi on 13 prosenttia. Kuluvan vuoden Q1/2021 liukuva toteutuma 12 kuukaudelta oli yli 23 prosenttia.

Varsinaisena osinkona yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain noin 3 prosenttia osakekohtaisesta substanssiarvosta. Merkittävien irtautumisten jälkeen voidaan jakaa lisäosinkoa.

– Tuottotavoitteemme on realistinen ja olemme viime vuosina pääosin ylittäneet sen, Marttila sanoo.

Viime vuoden aikana yhtiön osakkeenomistajien määrä nelinkertaistui, kun yhtiön silloinen suurin omistaja Jussi Capital vähensi omistustaan alle 50 prosentin aiemman ilmoituksensa mukaisesti. Tänä vuonna Jussi Capital liputti myyneensä omistuksensa kokonaan. Suurin omistaja tällä hetkellä on Preato Capital 23,23 prosentillaan. Sadalla suurimmalla omistajalla on runsaan 47 prosentin osuus. Osakkeenomistajia on yhteensä 12 642.

Mainos