Lehti suomalaiselle sijoittajalle
Mainos

Toimitusjohtaja Jussi Majamaan mukaan Sievi Capital sijoittaa hieman vakiintuneempiin ja kannattaviin pk-yrityksiin, jotka tuottavat positiivista kassavirtaa ja kykenevät myös maksamaan omistajilleen osinkoa. Kuva: Sievi Capital

Kumppaniartikkeli |

Sievi Capital

|
9.6.2022

Sievi Capital luo arvoa listaamattomissa yrityksissä

Sievin Capitalin likvidin osakkeen kautta myös yksityissijoittajilla on mahdollisuus osallistua laajasti ja hajautetusti arvonluontiin listaamattomissa suomalaisissa pk-yrityksissä.

Pääomasijoittaminen on kasvava omaisuusluokka, jonka historialliset tuotot ovat olleet varsin hyviä. Ammattisijoittajalle avoinna olevat pääomasijoitusrahastot vaativat 10–12 vuoden sijoitushorisonttia, ja toisaalta yksityissijoittajan suorat sijoitukset pääomasijoituskohteisiin eivät useinkaan täytä hajautetun sijoitussalkun kriteerejä.

Sievin Capitalin likvidin osakkeen kautta myös yksityissijoittajilla on mahdollisuus osallistua laajasti ja hajautetusti arvonluontiin listaamattomissa suomalaisissa pk-yrityksissä. Toimitusjohtaja Jussi Majamaan mukaan Sievi Capital sijoittaa hieman vakiintuneempiin ja kannattaviin pk-yrityksiin, jotka tuottavat positiivista kassavirtaa ja kykenevät myös maksamaan omistajilleen osinkoa.

Tällä on merkitystä, koska yhtiö sijoittaa ainoastaan omasta taseestaan.

Tällä hetkellä Sievi Capitalilla on viisi kohdeyhtiötä, jotka kaikki toimivat eri toimialoilla. Majamaan mukaan yhtiön tavoitteena on kasvattaa salkun kokoa ja lisätä hajautusta entisestään. Sievi Capitalin tavoitteena on kasvattaa portfoliota kestävästi 1–2 sijoituksen vuositahdilla.

Sievi Capital auttaa kohdeyhtiöitään kehittymään muun muassa yritysostoilla. Yrityskaupat ovatkin yhtiön ydinosaamista. Niiden tarkoitus on auttaa kohdeyhtiöitä entistä kannattavampaan liiketoimintaan. Oma exit ei ole koskaan itsetarkoitus.

– Isompi trendi pääomasijoittamisessakin on se, että hyvästä sijoituskohteesta halutaan pitää pidempään kiinni. Meidän rakenteemme mahdollistaa sen, että voimme tarvittaessa olla hyvin pitkäaikainen tai jopa ikuinen sijoittaja.

Majamaalla on 26 vuoden kokemus investointipankkialalta. Sievi Capitalin toimitusjohtajana hän aloitti syyskuussa 2021.

– Sievi Capitalilla on hyviä näyttöjä sijoitustoiminnasta. Sievin substanssiarvo on noussut 130 prosenttia vuodesta 2016, jolloin Sievin nykyinen strategia lanseerattiin. Tämä vastaa 18 prosentin vuotuista arvonnousua, jota voi pitää varsin hyvänä saavutuksena. Lisäksi yhtiö on maksanut sijoittajille osinkoa.

– On kuitenkin paljon asioita, joita voimme jatkossa tehdä vieläkin paremmin. Keskeisiä elementtejä ovat salkun hajautus, koon kasvattaminen ja tehostunut sijoittajaviestintä, Majamaa sanoo.

Sievi Capital aikoo julkaista entistä enemmän tietoa kohdeyhtiöistään. Nykyään Sievi Capitalista tehdään osaketutkimusta myös englanniksi.

– Uskon että lisääntyneellä läpinäkyvyydellä ja paremmin kansainvälisiä sijoittajia puhuttelevalla sijoittajaviestinnällä tulee olemaan positiivinen vaikutus markkina-arvoomme.

Yhtiö valmistelee parhaillaan myös vastuullisuusstrategiaa, joka tulee sisältämään kohdeyhtiökohtaisia mittareita.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että sijoittajien kiinnostus tulee hyvin pitkälti tulevaisuudessa kanavoitumaan yrityksiin, jotka ottavat nämä asiat vakavasti. Uskon, että vastuullisuuteen panostavat yhtiöt menestyvät parhaiten myös jatkossa.

Sievi Capital

 

Mainos